Kontakt

Adresa

Kiperská 385/8, 
900 89, Častá

E-mail

btccasta@gmail.com

Sledujte nás 


Základné údaje občianskeho združenia 


Názov: BTC ČASTÁ, občianske združenie 

Sídlo: Kíperská 385/8, 900 89 Častá

IČO: 42448239
DIČ: 2120101489

Zapísané v registri občianskych združení Ministerstva vnútra SR dňa 14.7.2015 pod č.VVS/1-900/90-46394

Bankové spojenie: IBAN: SK47 0900 0000 0050 7481 8094
SWIFT: GIBASKBXNAPÍŠTE NÁM